Innsikteriet

Innsikteriet er et uavhengig, norskeid markedsanalyseselskap med hovedbase i Oslo. Vi jobber med kunde- og forbrukerinnsikt – primært med bruk av kvalitative metoder. Partnerne har individuelt over 25 års erfaring som rådgivere og moderatorer. Innsikteriet jobber med mange av de mest kjente merkevarene i Norge. Samtidig finner vi stor glede i å jobbe med mindre entreprenører og start-ups som en del av et co-working miljø i Fredrikstad.
innsikt-er-fremtidens-sterkeste-valuta

Innsikt er fremtidens sterkeste valuta!

Lang erfaring

Partnerne i Innsikteriet har individuelt over 25 års erfaring med markedsanalyse. Før innsikteriet ble etablert i 2015 jobbet vi for 4 Fakta, MMI, Synovate og Ipsos. Det at vi har jobbet så mange år med innsiktsarbeid underbygger vår oppriktige glede og interesse for faget. 

Solid kompetanse

Vi er rådgivere, konsulenter og sparringspartner med forankring i kvalitativ markedsforrskning og analyse. Vi jobber med forbrukere, B2B, organisasjoner og foreninger. Bransjene spenner seg fra telecom, media, bank og forsikring, dagligvarer, detaljhandel, transport og logistikk, kultur og utdanning. 

flyt-fra-telenor

Kundecase: Flyt fra Telenor

Telenor lanserte nylig Flyt. Den tidligere porteføljen for mobil hadde over tid vokst seg stor og gjorde det vanskelig for kundene å gjøre de rette valgene. Med Flyt har Telenor halvert antall abonnement samtidig som kundene får den fleksibiliteten og kontrollen de ønsker. Kundeinnsikten fra Innsikteriet gav Telenor verdifull forståelse i utviklingen av Flyt. I videoen møter du Birgitte Salvesen og Bjørn Langseth i Telenor som forteller om veien frem til Flyt.

tjenester

Vår mangfoldige verktøykasse

Fokusgrupper

Er selve grunnfjellet innen kvalitativ markedsanalyse. Her intervjuer vi flere forbrukere på en og samme tid. Det er en veldig tids- og kostnadseffektiv metode og en velkjent tilnærming. Her har vi god erfaring med ulik tilnærming, som bl.a. hjemme-, ressurs- og panoramagrupper.

Dybdeintervjuer

Her gjennomføres 1:1 intervjuer, hvor vi evner å gå mer i dybden. Her er fleksibiliteten stor hvor samtalene finner sted: hjemme hos, på arbeidsplassen eller sit-downs på kafeer – alt avhengig av informasjonsbehovet. Her unngås utfordringene med gruppekonstellasjoner, som politisk korrekthet, påvirkning av hverandre, ”flinke” svar ol.

Etnografi

Etnografiske studier krever at moderator forlater gruppesamtalerommets trygge rammer, til fordel for forbrukernes virkelighet og hverdag. Mest virkelighetsnær og helhetlig innsikt i forbrukernes valg får vi ved å inkludere konteksten beslutningen blir tatt i. Da skjer det på forbrukernes premisser. Etnografi egner seg svært godt til å belyse det ubevisste og de vanestyrte handlingene våre, handlinger vi ikke selv klarer å beskrive med ord.

Ledsaget handel

En form for etnografisk tilnærming. Målet er å være en usynlig skygge som følger med uten at forbrukeren forstyrres. Det starter ofte med en enkel samtale nær selve utsalgsstedet, deretter følges forbrukerne rundt når de foretar en ”vanlig” og typisk handel av gitte produkter/tjenester. Metoden avsluttes med et intervju i etterkant hvor forbrukerne blir ”konfrontert” med egen adferd.

Online

Vi skiller på synkrone og ikke-synkrone undersøkelser. Ved synkrone undersøkelser er deltakerne logget på samtidig og spørsmål og svar går i sanntid. Deltakerne er ikke på nett samtidig ved Ikke-synkrone undersøkelser. Denne type undersøkelser, som bl.a. paneler, passer for problemstillinger som bygges og utvikles over tid.

Kundereisen

Som analytiker er det en konstant drøm å kunne ta plass i kundens hode, følge de i deres fotspor. Hvordan går de frem både før, under og etter at et produkt/tjeneste er valgt/valgt bort? Og ikke minst – Hva tenker de, hva gjør de, hva føler de? Et slags kart over kundereiser har eksistert i mange år, og er nyttig for å etablere et felles styringsverktøy på tvers av avdelinger som har kundekontakt.

innovative-losninger

Innovative løsninger

Fokusgrupper gir nærhet til forbrukerinnsikten. Innsikteriet tar det ett steg videre. Partnerne i Innsikteriet har utviklet FocusPad, som gjør hele prosessen med kvalitative undersøkelser mer dynamisk og målrettet. Med FocusPad har kunden på sin egen PC tilgang til intervjuguiden, oppdatert respondentoversikt og ikke minst kan man sende meldinger til moderator med spørsmål man ønsker nærmere utdypning på. For mer informasjon om FocusPad se www.focuspadhq.com

visuelle-presentasjoner

Levendegjør innsikten

Siden vi selv er tilstede under arbeidet deler vi gledelig den ekstra verden når innsikten presenteres,. Video er en sentral del av vår leveranse. Det gir nærhet til innsikten. Vi skiller gjerne mellom rapport og presentasjon. Selve rapportene gir sporbarhet til resonnementer og klare anbefalinger. Presentasjonene våre er multimediale og formidler innsikten på en tydelig og visuell måte. Du kan lese mer om vårt møte med Wettre bryggeri her og se video av vår samtale med Hans E. Wettre her

vi-deler

Vi deler gjerne

Vi etterstreber å være faglig oppdaterte på både innhold, gjennomføring og presentasjonsform. Derfor er vi hyppige deltagere på messer og konferanser som vi opplever er relevante å dele med våre kunder. Årlig besøker vi arrangementer som SIAL, IFA, CES, Grüne Woche, Mobile World Congress, QUAL 360, IIEX  mm. På bilde ser du partner i Innsikteriet, Lene Thorsen, i diskusjon med gründer Erlend Øverby i Hypatia Learning som står bak løsningen A til Å.

om-lene

Kort om Lene

 • Måtte utforske orientering, ridning og karate før jeg havnet på håndball – dette utvikler god lagånd og godt vennskap.
 • Tok et “friminutt” fra studiene og reiste USA på tvers da jeg var 19 år og opplevde verdens forbrukersamfunn nummer èn.
 • Gjennomførte Sivilstudiet på BI/City University London med kommunikasjon og markedsføring i fokus – fag jeg brenner for.
 • Forelsket meg i kvalitative studier da jeg på nittitallet hadde Elisabeth Falck som foreleser på BI – den forelskelsen har ennå ikke gått over.
 • Har jobbet med animasjonsfestivalen i Fredrikstad og min fascinasjon for filmens verden trigger ønsket om mer visualisert forbrukerinnsikt.
 • Har videreformidlet og delt kunnskap som foreleser og sensor på BI.
 • ”Det er en tid for alt ” – derfor Innsikteriet.
geir-tommy

Kort om Geir Tommy

 • Spilte fotball i aldersbestemte lag for Sunndal fordi lagidrett bygget godt vennskap.
 • Studerte ved IFM på grunn av interessen for markedsføring og markedskommunikasjon.
 • Jobbet som journalist/produsent i P4 på grunn av min store lidenskap for musikk.
 • Begynte som moderator for de varierte og utfordrende arbeidsoppgavene.
 • Reiser hvert år på guttetur for å opprettholde kontakten med gamle venner fra Sunndal.
 • Laget FocusPad fordi jeg ønsket å jobbe på en smartere og mer effektiv måte. Og fordi jeg er fascinert av ny teknologi.
 • Etablerte Innsikteriet fordi jeg ville ta ansvar for egen utvikling.

 

Kontakt oss