Innsikteriet

Innsikteriet er et uavhengig selskap der kvalitativ innsikt står i hovedfokus. Med vår kompetanse og til sammen over 40 års erfaring er dette noe vi fortsatt brenner for og som daglig skaper nysgjerrighet og engasjement. Vi jobber mot å visualisere innsikten og levendegjøre resultatene best mulig, for å gi kundene spisset og implementerbar innsikt.
innsikt-er-fremtidens-sterkeste-valuta

Innsikt er fremtidens sterkeste valuta!

Solid kompetanse og erfaring

Partnerne i Innsikteriet har samlet over 40 års erfaring med innsiktarbeid. Med forbrukere, B2B, organisasjoner og foreninger. Bransjene spenner seg fra telecom, kringkasting, bank og forsikring, næringsmidler, detaljhandel, transport og logistikk, kultur og utdanning. Vi jobber som rådgivere, konsulenter og sparringspartnere med forankring i kvalitativ markedsforskning og analyse. Vi har tidligere jobbet for 4 Fakta, MMI, Synovate og Ipsos.
Siden vi selv er tilstede under arbeidet deler vi gledelig den ekstra verdien når innsikten presenteres. Det kan være erfaringer, metodekompetanse, tolkning og ikke minst personlige refleksjoner av funnene.

Tydelig anbefalinger

Vi er opptatt av å formidle historier og levendegjøre våre funn og målgrupper. For oss er det viktig at funnene blir brukt og nyttegjort og derfor jobber vi hele tiden mot implementerbar innsikt. Kundene våre skal enkelt forstå hvordan de skal aktivere og forvandle den nyvunne kunnskapen til handlingsplaner og resultater. Vi forsøker hele tiden å formidle innsikt som leder mot tydelige anbefalinger!

flyt-fra-telenor

Kundecase: Flyt fra Telenor

Telenor lanserte nylig Flyt. Den tidligere porteføljen for mobil hadde over tid vokst seg stor og gjorde det vanskelig for kundene å gjøre de rette valgene. Med Flyt har Telenor halvert antall abonnement samtidig som kundene får den fleksibiliteten og kontrollen de ønsker. Kundeinnsikten fra Innsikteriet gav Telenor verdifull forståelse i utviklingen av Flyt. I videoen møter du Birgitte Salvesen og Bjørn Langseth i Telenor som forteller om veien frem til Flyt.

innovative-losninger

Innovative løsninger

Vi etterstreber å være faglig oppdatert på både innhold, gjennomføring og presentasjonsform. Partnerne i Innsikteriet har utviklet FocusPad, en løsning som gjør at vi arbeider smartere, mer effektivt og tettere med våre kunder. For mer informasjon om FocusPad se www.focuspadhq.com

visuelle-presentasjoner

Visuelle presentasjoner

Ved å ta i bruk verktøy som hjemmeoppgaver, talking heads/filmklipp, bildecollager og FocusPad visualiserer og levendegjør vi innsikten for å motivere til handling. Vi skiller mellom rapport og presentasjon. Selve rapportene gir sporbarhet til resonnementer og klare anbefalinger. Presentasjonene våre er multimediale og formidler innsikten på en tydelig og visuell måte. Der det er relevant benyttes video som en sentral del i våre presentasjoner.

engasjerte

Vi er engasjerte og byr på oss selv

Engasjement

Det at vi har jobbet så mange år med innsiktarbeid underbygger vår oppriktige glede og interesse for faget. Vi er engasjerte, dedikerte og pålitelige. Vi ønsker å by på oss selv – på godt og vondt. Spenningen og nysgjerrigheten sitter fortsatt i kroppen i møte med forbrukere og andre målgrupper, på deres arenaer, og på deres premisser. I et samfunn hvor markedet blir stadig mer fragmentert og innsikten stadig viktigere er det morsomt, givende og utfordrende å jobbe med.

Raske leveranser

Vi vet at kundene av og til ønsker raske avsjekk og at beslutninger til tider krever raske svar. Vi benytter oss av en rekke tekniske metoder og løsninger som gjør det enklere å innfri. I tillegg er vi en liten organisasjon som enkelt snur oss rundt.

produkter

Våre produkter

Merkevarens DNA

Posisjonering av merkevarer

Produkt- og konseptutvikling

Identifisering av drivere og barrierer

Posisjoneringsanalyser

Etablere segment og kategoriforståelse

Test av kommunikasjon

Kartlegging av budskapsforståelse, relevans, avsenderidentitet og interesse

Ryktebørsen

Identifisere gap mellom forventninger og opplevelsen av en bedrifts renommé og omdømme

Realitetssjekk

Være tilstede i situasjoner der beslutninger tas

om-lene

Kort om Lene

 • Måtte utforske orientering, ridning og karate før jeg havnet på håndball – dette utvikler god lagånd og godt vennskap.
 • Tok et “friminutt” fra studiene og reiste USA på tvers da jeg var 19 år og opplevde verdens forbrukersamfunn nummer èn.
 • Gjennomførte Sivilstudiet på BI/City University London med kommunikasjon og markedsføring i fokus – fag jeg brenner for.
 • Forelsket meg i kvalitative studier da jeg på nittitallet hadde Elisabeth Falck som foreleser på BI – den forelskelsen har ennå ikke gått over.
 • Har jobbet med animasjonsfestivalen i Fredrikstad og min fascinasjon for filmens verden trigger ønsket om mer visualisert forbrukerinnsikt.
 • Har videreformidlet og delt kunnskap som foreleser og sensor på BI.
 • ”Det er en tid for alt ” – derfor Innsikteriet.
geir-tommy

Kort om Geir Tommy

 • Spilte fotball i aldersbestemte lag for Sunndal fordi lagidrett bygget godt vennskap.
 • Studerte ved IFM på grunn av interessen for markedsføring og markedskommunikasjon.
 • Jobbet som journalist/produsent i P4 på grunn av min store lidenskap for musikk.
 • Begynte som moderator for de varierte og utfordrende arbeidsoppgavene.
 • Reiser hvert år på guttetur for å opprettholde kontakten med gamle venner fra Sunndal.
 • Laget FocusPad fordi jeg ønsket å jobbe på en smartere og mer effektiv måte. Og fordi jeg er fascinert av ny teknologi.
 • Etablerte Innsikteriet fordi jeg ville ta ansvar for egen utvikling.

 

Kontakt oss