Siden vi selv er tilstede under arbeidet deler vi gledelig den ekstra verden når innsikten presenteres,. Video er en sentral del av vår leveranse. Det gir nærhet til innsikten. Vi skiller gjerne mellom rapport og presentasjon. Selve rapportene gir sporbarhet til resonnementer og klare anbefalinger. Presentasjonene våre er multimediale og formidler innsikten på en tydelig og visuell måte. Du kan lese mer om vårt møte med Wettre bryggeri her og se video av vår samtale med Hans E. Wettre her

Kontakt oss