Fokusgrupper

Er selve grunnfjellet innen kvalitativ markedsanalyse. Her intervjuer vi flere forbrukere på en og samme tid. Det er en veldig tids- og kostnadseffektiv metode og en velkjent tilnærming. Her har vi god erfaring med ulik tilnærming, som bl.a. hjemme-, ressurs- og panoramagrupper. Se våre tips for gjennomføring av fokusgrupper her.

Dybdeintervjuer

Her gjennomføres 1:1 intervjuer, hvor vi evner å gå mer i dybden. Her er fleksibiliteten stor hvor samtalene finner sted: hjemme hos, på arbeidsplassen eller sit-downs på kafeer – alt avhengig av informasjonsbehovet. Her unngås utfordringene med gruppekonstellasjoner, som politisk korrekthet, påvirkning av hverandre, ”flinke” svar ol.

Etnografi

Etnografiske studier krever at moderator forlater gruppesamtalerommets trygge rammer, til fordel for forbrukernes virkelighet og hverdag. Mest virkelighetsnær og helhetlig innsikt i forbrukernes valg får vi ved å inkludere konteksten beslutningen blir tatt i. Da skjer det på forbrukernes premisser. Etnografi egner seg svært godt til å belyse det ubevisste og de vanestyrte handlingene våre, handlinger vi ikke selv klarer å beskrive med ord.

Ledsaget handel

En form for etnografisk tilnærming. Målet er å være en usynlig skygge som følger med uten at forbrukeren forstyrres. Det starter ofte med en enkel samtale nær selve utsalgsstedet, deretter følges forbrukerne rundt når de foretar en ”vanlig” og typisk handel av gitte produkter/tjenester. Metoden avsluttes med et intervju i etterkant hvor forbrukerne blir ”konfrontert” med egen adferd.

Online

Vi skiller på synkrone og a-synkrone undersøkelser. Ved synkrone undersøkelser er deltakerne logget på samtidig og spørsmål og svar går i sanntid. Deltakerne er ikke på nett samtidig ved a-synkrone undersøkelser. Denne type undersøkelser, som bl.a. paneler, passer for problemstillinger som bygges og utvikles over tid.

Kundereisen

Som analytiker er det en konstant drøm å kunne ta plass i kundens hode, følge de i deres fotspor. Hvordan går de frem både før, under og etter at et produkt/tjeneste er valgt/valgt bort? Og ikke minst – Hva tenker de, hva gjør de, hva føler de? Et slags kart over kundereiser har eksistert i mange år, og er nyttig for å etablere et felles styringsverktøy på tvers av avdelinger som har kundekontakt.

Kontakt oss