Lang erfaring

Partnerne i Innsikteriet har individuelt over 25 års erfaring med markedsanalyse. Før innsikteriet ble etablert i 2015 jobbet vi for 4 Fakta, MMI, Synovate og Ipsos. Det at vi har jobbet så mange år med innsiktsarbeid underbygger vår oppriktige glede og interesse for faget. 

Solid kompetanse

Vi er rådgivere, konsulenter og sparringspartner med forankring i kvalitativ markedsforrskning og analyse. Vi jobber med forbrukere, B2B, organisasjoner og foreninger. Bransjene spenner seg fra telecom, media, bank og forsikring, dagligvarer, detaljhandel, transport og logistikk, kultur og utdanning. 

Kontakt oss