19/06/2022 Geir Tommy

Et Dovendyr med hovedrollen i ny satsning fra Coop Prix!

Filmen om Dovendyret ble første gang lansert i juni 2021. Siden den gang har Dovendyret vært synlig i mange kanaler både TV, online videoer, sosiale medier og i butikk med stor suksess.

«Coop Prix hadde behov for å tydeliggjøre sin posisjon som den effektive nabolagsbutikken. Og siden Coop Prix ikke har budsjetter til å rope høyest, falt behovet for et ekstremt enkelt budskap hvor målet var å fange oppmerksomhet og skille seg ut i en støyende kategori der lavpris dominerer». Maria Skundberg, markedssjef i Coop Prix til Kampanje

I forkant av lanseringen ble Innsikteriet kontaktet for å teste ut ideen om Dovendyret. Reklamebyrået ANTI laget materiale for testing av ideen via digitale fokusgrupper. Innsiktsarbeidet var å bygge forståelse for målgruppens opplevelse av Dovendyret via sentrale problemstillinger knyttet til:

  • Umiddelbare inntrykk. I hvilken grad fungerer den kreative ideen?
  • Nøkkelscener. Identifisere og optimalisere nøkkelbudskap i filmideen?
  • I hvilken grad evner den å engasjere målgruppen?
  • Forståelse. Etablere forståelse for hvordan den kreative ideen fungerer. Er de med på ideen om Dovendyret som formidler av en effektiv og hyggelig handel?
  • Relevans: Er ideen relevant, fengende og motiverende?
  • Unik: Skiller den seg ut i en svært støyende marked?
  • Hvordan gir Dovendyret «mening» i forhold til Coop Prix sin ønskede posisjon?

Som alltid i denne type kommunikasjonstester ga arbeidet innspill på selve ideen og ikke minst hva som eventuelt kan og bør tydeliggjøres, justeres og fokuseres på for økt troverdighet og relevans. I forlengelse av denne kom det også ut en ny versjon av Dovendyret i juni 2022. Du kan se denne versjonen her:


Ønsker du å høre mer om hvordan vi i Innsikteriet jobber med kunde- og forbrukerinnsikt, ta kontakt med Geir Tommy Hoset (92014293/geir.tommy.hoset@innsikteriet.no) eller Lene Thorsen (90583456/lene.thorsen@innsikteriet.no).

, , , , , , , ,

Kontakt oss