03/03/2021 Geir Tommy

Skyr® i ny drakt

Skyr® fra Q Meieriene

Skyr® er et fettfritt yoghurtprodukt med opprinnelse fra Island. Det kommer i flere ulike smaksvarianter og er tilgjengelig i to ulike former: beger og pose. Høsten 2020 ble begervarianten relansert – i ny emballasje og innpakning. I forkant av lanseringen ble Innsikteriet kontaktet for å se på hvilke implikasjoner dette hadde ut fra et rent forbrukerperspektiv.

Q Meieriene kom til Innsikteriet med 2 ulike problemstillinger. Som en konsekvens av den stadig økende fokus på plast i samfunnet vurderte de å redusere plastmengden – og derav også form og visuelt uttrykk. Det reiste to sentrale problemstillinger i forhold til den karakteristiske emballasjen på Skyr®: 

  • Vil en forandring på emballasje endrer merkevarens personlighet og assosiasjoner?
  • Vil det bli vanskeligere å finne produktet i butikk? Og vil det påvirke salget i positiv eller negativ retning?

Innsikteriet valgte en to-delt tilnæring:

Del 1: Observasjon i miljø. Besøk i butikk hvor deltagerne fikk i oppdrag å kjøpe et Skyr® produkt. Produktene i hyllene var erstattet med dummyvarianter av den nye emballasjeformen.

Del 2: Gjennomføring av utvidede fokusgrupper – som ble gjennomført i geografisk nærhet til butikkbesøket (slik at begge delene kunne gjennomføres på samme dag).

Butikkbesøket var viktig av flere årsaker. Det gav oss en unik mulighet til å observere adferden i butikk – og vi fikk muligheten til å se fjernsignalet som den nye emballasjen gav. I fokusgruppene gikk vi i dybden på den nye emballasjen til Skyr®, hvor vi fokuserte på:

  • Det rent praktiske: Hvordan begeret er å holde i hånden?
  • Estetikk: Hvordan det nye begeret fremstod rent visuelt? 
  • Signaleffekt: Hva det nye begeret signaliserer/formidler?
  • Endring: Opplevd grad av forbedring/forverring? 

Skyr® Et perfekt lite måltid

Som en følge av den kvalitative kartleggingen til Innsikteriet valgte Q Meieriene å gå videre med den nye emballasjen for Skyr® – og den nye varianten ble lansert våren 2020. 

—————————

Ønsker du å høre mer om hvordan vi i Innsikteriet jobber med  kunde- og forbrukerinnsikt, ta kontakt med Lene (905 83 456/lene.thorsen(@)innsikteriet.no) eller Geir Tommy (920 14 293 /geir.tommy.hoset(@)innsikteriet.no)

, , , ,

Kontakt oss