01/08/2020 Geir Tommy

Onlinegrupper – mer relevant enn noen gang

Onlinegrupper

I Innsikteriet har vi hele tiden hatt online-løsninger i vår verktøykasse, men benyttet det langt mer sporadisk enn de klassiske metodetilnærmingene. Situasjonen vi er i har endret dette over natta – og gjort de elektroniske plattformene langt mer aktuelle og relevante. Her er våre erfaringer og betrakninger i forhold til å gjennomføre online innsikt.

Fordeler med onlinegrupper

For en online gruppe opplever vi i Innsikteriet at den idelle sammensetningen er mellom 3 til 6 deltagere. De kan ha en varighet på mellom 90 og 120 minutter, men man må beregne litt mer tid innledningsvis for å kontrollere at teknikken (lyd og bilde) fungerer for alle involverte (både moderator, deltagere og observatører). De fleste plattformene har utvidet funksjonalitet i forhold til å vise stimuli (skjermdeling), individuelle besvarelser (chat) og styring og kontroll over deltagerne. Fordelene er:

  • Færre geografiske begrensninger (kan bruke deltagere fra hele landet).
  • Makelig og tidseffektivt for deltagerne da de slipper å reise til et sentralt testsenter/møterom.
  • Det faktum at deltagerne kan se hverandre åpner for større delaktighet enn via en telefonkonferanse.
  • For enkelte prosjekter kan det være lettere å få tak i en vanskelig tilgjengelig målgruppe.
  • Online fokusgrupper kan ha en lavere kostnad enn tradisjonelle, fysiske gruppesamtaler. Kostnaden er avhengig av plattform som benyttes og antall deltagere.

Utfordringer med onlinegrupper

Online grupper kan i noen tilfeller være enkle og raske å få på lufta. De gir oss også et større univers i forhold til deltagere da vi i mindre grad er avhengig av å holde oss innenfor et begrenset geografisk område. Innsikteriets erfaring tilsier at det er et par forhold man bør være klar over.

  • I fysiske gruppesamtaler er det lettere for en erfaren moderator å stimulere til dynamikk og interaksjon deltagerne seg i mellom. For online grupper er dette vanskeligere. Ikke umulig, men redusert i forhold til tradisjonelle gruppesamtaler. 
  • Teknologi vil alltid være et element man må ta høyde for. Selv om løsningene har blitt enklere og mer driftssikre, er det ikke alltid de fungerer som planlagt. 
  • Online fokusgrupper evner i noe mindre grad å fange detaljene og nyansene ved at flere er samlet i et felles rom. Kroppsspråk og mulighetene for å lese hverandre blir noe mindre.

—————————

Ønsker du å høre mer om hvordan vi i Innsikteriet jobber med kunde- og forbrukerinnsikt, ta kontakt med Lene (905 83 456/lene.thorsen@innsikteriet.no) eller Geir Tommy (920 14 293 /geir.tommy.hoset@innsikteriet.no)

, , , , , ,

Kontakt oss